Impatiens cardamomensis (Balsaminaceae), a new species from Cambodia
Bo-Yun KIM, Hyosig WON, Chhang PHOURIN, Chang-Kun LIM, Jae-Seo SHIN, Yeong-Sil KIM, Seong-Hyun CHO
Korean J. Pl. Taxon. 2019;49(4):319-323.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2019.49.4.319
Citations to this article as recorded by Crossref logo
´╗┐Impatiens chenmoui (Balsaminaceae), a new species from southern Yunnan, China
Zheng-wei Wang, Qi Wang, Ru-hua Xu, Yu Zhang, Xiao-chen Li
PhytoKeys.2022; 214: 83.     CrossRef