PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Korean Journal of Plant Taxonomy10.11110/kjpt.2020.50.1.820205018-16Comparative chloroplast genomics and phylogenetic analysis of the <i>Viburnum dilatatum</i> complex (Adoxaceae) in KoreaJongsun PARK, Hong XI, Sang-Hun OHhttp://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-50-1-8.pdf, http://e-kjpt.org/journal/view.php?doi=10.11110/kjpt.2020.50.1.8, http://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-50-1-8.pdf
Plants10.3390/plants90911432020991143Phylogenetic and Comparative Analyses of Complete Chloroplast Genomes of Chinese Viburnum and Sambucus (Adoxaceae)Hang Ran, Yanyan Liu, Cui Wu, Yanan Caohttps://www.mdpi.com/2223-7747/9/9/1143/pdf
Korean Journal of Plant Taxonomy10.11110/kjpt.2018.48.3.2062018483206-217Phylogenetic analysis of Viburnum (Adoxaceae) in Korea using DNA sequencesYun Gyeong CHOI, Jung Won YOUM, Chae Eun LIM, Sang-Hun OHhttp://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-48-3-206.pdf, http://e-kjpt.org/journal/view.php?doi=10.11110/kjpt.2018.48.3.206, http://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-48-3-206.pdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2021.1891988202163997-998The complete chloroplast genome of Viburnum dilatatum (Adoxaceae)Xudong Wang, Xueqing Zhang, Daojie Li, Junshan Hou, Leijie Sheng, Guoyu Sun, Longfei Zhu, Zhuoqin Chenhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2021.1891988
Phytochemical Analysis10.1002/pca.13442011233208-213Aroma Evaluation of Gamazumi (Viburnum dilatatum ) by Aroma Extract Dilution Analysis and Odour Activity ValueMitsuo Miyazawa, Shunsuke Hashidume, Toshiyuki Takahashi, Tohru Kikuchihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpca.1344, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fpca.1344, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/pca.1344/fullpdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2020.17485432020521693-1694Characterization of the complete chloroplast genome of Viburnum farreri (Adoxaceae)Yuemei Zhao, Jingzhi Panhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2020.1748543
Korean Journal of Plant Taxonomy10.11110/kjpt.2019.49.2.1072019492107-117A comparative morphological study of <i>Viburnum</i> (Adoxaceae) in KoreaYun Gyeong CHOI, Sang-Hun OHhttp://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-49-2-107.pdf, http://e-kjpt.org/journal/view.php?doi=10.11110/kjpt.2019.49.2.107, http://e-kjpt.org/upload/pdf/kjpt-49-2-107.pdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2020.17313572020521196-1197Characterization of the complete chloroplast genome of Viburnum schensianum (Adoxaceae)Yuemei Zhao, Tao Zhou, Xiaodan Chen, Xiao Zhanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2020.1731357
BMC Genomics10.1186/s12864-022-08397-92022231Comparative analysis of complete Ilex (Aquifoliaceae) chloroplast genomes: insights into evolutionary dynamics and phylogenetic relationshipsKewang Xu, Chenxue Lin, Shiou Yih Lee, Lingfeng Mao, Kaikai Menghttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12864-022-08397-9.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12864-022-08397-9/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12864-022-08397-9.pdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2018.1462121201831458-459The complete chloroplast genome sequence of Viburnum Japonicum (Adoxaceae), an evergreen broad-leaved shrubWon-Bum Cho, Eun-Kyeong Han, Hyeok Jae Choi, Jung-Hyun Leehttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1462121, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1462121